privacyverklaring

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van IT-Tuning Automatisering of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:              J.W. Leurs

Onderneming:            IT-Tuning Automatisering

Bezoekadres:             Zwaluwstraat 21

                                   1826 KW Alkmaar

                                   Nederland

E-mail:                        info@ittuning.nl

Telefoonnummer:       +31 (0) 72 711 2855

KvK-nummer:             37146305

 

IT-Tuning Automatisering is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. IT-Tuning Automatisering is verantwoordelijke in de zin van de AVG. IT-Tuning Automatisering is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens IT-Tuning Automatisering, waaronder https://www.ittuning.nl.

 

IT-Tuning Automatisering verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door IT-Tuning Automatisering opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door IT-Tuning Automatisering. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor IT-Tuning Automatisering om de overeenkomst uit te voeren.

 

IT-Tuning Automatisering gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt IT-Tuning Automatisering altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door IT-Tuning Automatisering worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, bank/creditcard gegevens, paspoort/id(nummer), telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt IT-Tuning Automatisering altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@ittuning.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan IT-Tuning Automatisering gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor IT-Tuning Automatisering, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

 

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@ittuning.nl.

Het staat IT-Tuning Automatisering vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van IT-Tuning Automatisering ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van IT-Tuning Automatisering. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van IT-Tuning Automatisering. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van IT-Tuning Automatisering.

Vanaf nu kunt u uw .nl en .eu domeinen registreren voor € 5,- per jaar.
Het eerste jaar bij nieuwe domeinnamen en domein-namen die naar ons verhuizen.
​U kunt dit doen door gebruik te maken van ons domeinregistratie systeem.

U kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.