disclaimer

Juridische disclaimer

Het gebruik van de website(s) van IT-Tuning Automatisering is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

IT-Tuning Automatisering diensten en services

IT-Tuning Automatisering diensten services (hiervoor en in het vervolg aangeduid met IT-Tuning Automatisering) stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite(s). Alhoewel IT-Tuning Automatisering haar best doet om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. IT-Tuning Automatisering aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
Aan de inhoud van de IT-Tuning Automatisering website(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door IT-Tuning Automatisering uitdrukkelijk afgewezen.
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Copyright

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij IT-Tuning Automatisering, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze website.
Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van IT-Tuning Automatisering.

Virussen en veiligheid

De IT-Tuning Automatisering website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens links bevatten naar niet IT-Tuning Automatisering websites. IT-Tuning Automatisering is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

IT-Tuning Automatisering wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door U of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij ontvangen wordt door IT-Tuning Automatisering gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
IT-Tuning Automatisering behoudt zich het recht voor de door U gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven, en te distribueren, ongeacht het doel.

Door IT-Tuning Automatisering verzonden e-mail

Door IT-Tuning Automatisering verzonden informatie per e-mail , is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde  is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. IT-Tuning Automatisering staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de U toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Nederlands Recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst , zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op alle leveringen en betalingen van IT-Tuning Automatisering zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van IT-Tuning Automatisering , te vinden op deze website.
IT-Tuning Automatisering behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

BTW nummer

IT-Tuning Automatisering is BTW plichtig. Alle prijzen op onze website zijn exclusief wettelijke BTW.
Ons BTW nummer is per mail op te vragen via ons contact formulier

 

Vanaf nu kunt u uw .nl en .eu domeinen registreren voor € 5,- per jaar.
Het eerste jaar bij nieuwe domeinnamen en domein-namen die naar ons verhuizen.
​U kunt dit doen door gebruik te maken van ons domeinregistratie systeem.

U kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.